2556-01-17

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การศึกษา


                                                                                        

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที 
(อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

2555-11-08

ประวัติส่วนตัว

นางสาวสุภาพร   โมกขศักดิ์
คบ.1 ชีววิทยา หมู่ 1  554152013
คติ  ถ้าไม่ทำวันนี้ แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำ
วันเกิด 1 เมษายน  2537
สีที่ชอบ  น้ำเงิน บานเย็น
นักกีฬาที่ชอบ  มาริโอ  โกเมซ ทีมบาร์เยิน มิวนิค